wydrukowane przez https://ringsted-soro.city-map.dk/city/db/415603020006

Program kinowy 29.10.2020:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!